• Caighdeán Sláinte

  Caighdeán Sláinte

  Forbraímid caighdeáin náisiúnta chun sábháilteacht agus cáilíocht a chur chun cinn i seirbhísí cúraim sláinte agus shóisialta in Éirinn.

  29
 • Treoracha

  Treoracha

  Forbraímid treoir chun cuidiú le seirbhísí caighdeáin náisiúnta a chur i bhfeidhm agus chun ár gcur chuige maidir le cigireacht agus monatóireacht a mhíniú. Labhraímid le saineolaithe, othair, teaghlaigh, cúramóirí, foireann tosaigh agus bainisteoirí.

  25
 • Príomhthuarascálacha & Príomh-Imscrúduithe

  Príomhthuarascálacha & Príomh-Imscrúduithe

  Oibrímid ar roinnt athbhreithnithe, forléargais agus imscrúduithe tábhachtacha maidir le seirbhísí cúraim sláinte agus shóisialta.

  28
 • Faisnéis Sláinte

  Faisnéis Sláinte

  Tá sé tábhachtach go ndéanfar bainistíocht mhaith ar fhaisnéis sláinte chun cúram sábháilte ardchaighdeáin a chinntiú. Déanaimid athbhreithniú ar an dea-chleachtas go hidirnáisiúnta agus oibrímid le saineolaithe chun moltaí a fhorbairt sa réimse seo.

  26
 • Foilseacháin Chorparáideacha

  Foilseacháin Chorparáideacha

  Lenár gcroíluachanna cuirtear an príomhfhócas inár gcuid oibre ar fad ar chearta agus ar dhínit na ndaoine a úsáideann seirbhísí. Inár bhfoilseacháin chorparáideacha, leagaimid amach ár spriocanna chun é sin a bhaint amach.

  24
 • Measúnú ar Theicneolaíocht na Sláinte

  Measúnú ar Theicneolaíocht na Sláinte

  Próiseas taighde is ea measúnú ar theicneolaíocht sláinte (HTA) a bhaineann le go leor réimsí saineolais a bhailíonn, a achoimríonn agus a chuireann i láthair faisnéis faoi theicneolaíocht sláinte go neamhchlaonta.

  27
 • Comhairliúcháin

  Comhairliúcháin

  Creidimid gur féidir le daoine a úsáideann seirbhísí cúraim sláinte agus shóisialta agus na daoine a sholáthraíonn iad cuidiú linn feabhas a chur ar cháilíocht agus ar shábháilteacht na seirbhísí sin trí pháirt a ghlacadh i gcomhairliúcháin phoiblí.

  23
 • Tacaíocht um Threoir Chliniciúil

  HRB-CICER – Tacaíocht um Threoir Chliniciúil

  Tá sé mar aidhm leis na Treoirlínte Cliniciúla Náisiúnta treoir agus caighdeáin a sholáthar chun cáilíocht, sábháilteacht agus cost-éifeachtúlacht an chúraim sláinte in Éirinn a fheabhsú.

  99
 • Foilseacháin Acadúla

  Foilseacháin Acadúla

  Mar chuid dár bhfís bonn eolais a chur faoi sheirbhísí níos sábháilte, faoi chúram agus cinntí níos fearr agus measúnú neamhspleách a sholáthar, déanaimid taighde go rialta agus foilsímid ár gcuid oibre in irisí acadúla a bhfuil piarmheasúnú déanta orthu.

  24