Réimsí ina noibrímid

Is é an ról atá ag HIQA caighdeáin a fhorbairt, iniúchadh agus athbhreithniú a dhéanamh ar sheirbhísí sláinte agus cúraim shóisialta agus tacú le cinntí feasacha maidir leis an gcaoi a ndéantar seirbhísí a sheachadadh. Chun tuilleadh eolais a fháil faoi na réimsí ina n-oibrímid, cliceáil ar na naisc thíos le do thoil.

safer better healthcare cover