Réimsí ina noibrímid

Is é an ról atá ag HIQA caighdeáin a fhorbairt, iniúchadh agus athbhreithniú a dhéanamh ar sheirbhísí sláinte agus cúraim shóisialta agus tacú le cinntí feasacha maidir leis an gcaoi a ndéantar seirbhísí a sheachadadh. Chun tuilleadh eolais a fháil faoi na réimsí ina n-oibrímid, cliceáil ar na naisc thíos le do thoil.

safer better healthcare cover
 • Children's logo
  Déanaimid cigireacht ar chuid de na seirbhísí cúraim shóisialta a bhfuil rochtain ag leanaí orthu lena fháil amach an bhfuil caighdeáin náisiúnta á gcomhlíonadh acu. Tugaimid cuairt ar sheirbhísí, labhraímid le leanaí, lena dteaghlaigh agus le daoine tábhachtacha eile ina saol.
 • disability logo
  Táimid freagrach go dlíthiúil as monatóireacht, cigireacht agus clár ionad ainmnithe do dhaoine fásta agus leanaí faoi mhíchumas.
 • Healthcare icon
  Déanaimid cigireacht ar ospidéil agus ar sholáthraithe cúraim sláinte eile agus labhraímid le hothair, le baill foirne agus le bainisteoirí lena fháil amach an bhfuil caighdeáin náisiúnta á gcomhlíonadh ag soláthraithe cúraim sláinte.
 • Standards icon
  Féachaimid le cáilíocht agus sábháilteacht na seirbhísí cúraim sláinte agus shóisialta a fheabhsú trí chaighdeáin náisiúnta a leagan síos agus trí threoir a fhoilsiú.
 • Health information icon
  Tá sé mar aidhm againn cur chuige comhsheasmhach agus caighdeánaithe a fhorbairt maidir le faisnéis cúraim sláinte agus shóisialta laistigh de thírdhreach r-Shláinte agus faisnéise sláinte na hÉireann.
 • Health Technology Assessment icon
  Déanaimid meastóireacht ar éifeachtúlacht chliniciúil agus ar chost-éifeachtúlacht clár sláinte, beartas, cógas, trealaimh mhíochaine, teicnící diagnóiseacha agus máinliachta, gníomhaíochtaí cur chun cinn agus cosanta sláinte, agus comhairle a sholáthar chun lántairbhe a bhaint as acmhainní a éascú mar aon leis na torthaí is fearr do dhaoine a úsáideann ár seirbhís sláinte.
 • Radiation icon
  Is é HIQA an t-údarás inniúil neamhspleách atá freagrach as nochtadh leighis ar radaíocht ianúcháin a rialáil, agus as athbhreithnithe fianaise agus forbairt treoirlíne a chur i gcrích.
 • Lens logo
  Tugtar le chéile sa bhunachar sonraí fógraí a fuarthas ó sheirbhísí cúraim sóisialta sonraithe, ionaid chónaithe do dhaoine scothaosta agus do dhaoine faoi mhíchumas go príomha.
 • NCEP logo
  Tugtar le chéile sa bhunachar sonraí fógraí a fuarthas ó sheirbhísí cúraim sóisialta sonraithe, ionaid chónaithe do dhaoine scothaosta agus do dhaoine faoi mhíchumas go príomha.
 • Older People's Services
  Táimid freagrach as monatóireacht, cigireacht agus clárú gach tí altranais in Éirinn agus lena chinntiú go mbeidh áitritheoirí sábháilte agus go bhfaighidh siad ardchaighdeán cúraim.
 • National Clinical Guideline Support
  Táimid freagrach as an bhfianaise a sholáthar chun tacú treoirlínte cliniciúla náisiúnta a fhorbairt. Tá sé mar aidhm leis na treoirlínte cúraim sláinte reatha, éifeachtach agus comhsheasmhach a chur chun cinn, rud a chinnteoidh na torthaí is fearr d’othair agus do dhaoine a úsáideann seirbhísí.
 • IPAS logo
  Táimid freagrach as monatóireacht a dhéanamh ar cháilíocht na n-ionad buan seirbhíse cóiríochta cosanta idirnáisiúnta.