• Tá ról le himirt ag gach duine maidir le cúram níos sábháilte níos fearr a chur chun cinn. Le linn ár gcomhairliúchán, is mian linn cloisteáil ó gach páirtí leasmhar.
  • Baineann an tAcht um Chosaint Sonraí le faisnéis phearsanta (nó i gcúinsí áirithe faisnéis do linbh) a choinnítear fút.
  • Sula gcinneann tú iarratas a dhéanamh ar fhaisnéis faoin Acht um Shaoráil Faisnéise, cén fáth nach ndéanfá iniúchadh ar ár suíomh gréasáin nó féachaint ar ár Scéim Foilseacháin.
  • Ar an leathanach seo gheobhaidh tú sonraí ar conas nochtadh cosanta a dhéanamh chomh maith le faisnéis thábhachtach faoi cé atá ábalta nochtadh cosanta a dhéanamh chuig HIQA.
  • Má bhíonn imní ort faoi sheirbhís cúraim sláinte nó shóisialta atá á fáil agat féin nó ag do theaghlach, nó más mian leat eispéireas maith a thuairisciú, ba mhaith linn go gcuirfeá sin in iúl dúinn.