Search Filters

Eolas faoi HIQA

Status: Published on

Is comhlacht reachtúil neamhspleách é HIQA a bunaíodh chun sábháilteacht agus cáilíocht a chur chun cinn i soláthar seirbhísí sláinte agus cúraim shóisialta ar mhaithe le sláinte agus leas an phobail.
Tá tuilleadh eolais faoinár ról agus faoinár ndualgais sa doiciméad seo.